capsalera4

foto_trascendencia


Antoni M. Alcover treballà de manera incansable per recuperar i mantenir les nostres tradicions, les rondalles i la llengua, per això la seva figura s'identifica automàticament a les rondalles i a la vida popular i tradicional mallorquina. Antoni M. Alcover va ser un home valent i coratjut, que no es rendia ni es cansava, que feia el que havia de fer per arribar a allò que considerava just i valuós. Una de les seves majors particularitats fou la d'aconseguir el suport d'una gran quantitat de persones. Tots els seus projectes trobaven el recolzament d'autèntiques multituds: tengué col·laboradors incondicionals per la recerca de paraules que li permeteren envestir la tasca immensa de la realització del Diccionari davant els ulls incrèduls de totes les previsions de fracàs que consideraven que un projecte d'aquestes característiques era irrealitzable. L'any 1906, en la celebració del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana aconseguí la participació d'uns tres mil congressistes, una xifra importantíssima en aquells anys, entre els quals hi figuraven els millors romanistes europeus.

Les rondalles són una font de recursos inesgotable i una bona manera d'ensenyar les tradicions al mateix temps que s'inculquen valors humans com el respecte, la valentia i la bona educació. Poden ser un important atractiu per a visites culturals i turístiques, que poden incloure la narració o representació de rondalles en diferents idiomes. En els seus viatges va fer contactes i amistats que duraren tota la vida i que li feren admirar molts d'aspectes del caràcter i de la cultura d'altres nacions.

D'aquesta manera, i a partir de la recerca científica, Antoni M. Alcover obrí una porta a contactes i intercanvis que nosaltres podem mantenir oberta amb la promoció d'intercanvis culturals amb Europa. Encara ara és una figura admirada i respectada pel nostre poble que l'idealitza i l'identifica amb les rondalles i les tradicions més arrelades.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444