capsalera2

foto_institucio

L'Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa d'Antoni M. Alcover i Sureda i de la seva obra, acordà crear una institució pública amb el seu nom que fos acte d'homenatge, mostra dels seus records, estímul d'estudi i ciència, manifestació d'afecte cap a la nostra terra i els nostres valors i llavor d'un gran arbre de cultura i harmonia.

Té la seva ubicació al Casal de can Socorrat, al carrer del Pare Andreu Fernàndez número 12, de Manacor, amb el número de telèfon: 662 320 444.

La Institució té com a principals finalitats, d'una banda, la conservació, reunió i aprofitament científic de tot el llegat d'Antoni M. Alcover i, de l'altra, l'estudi, recerca, coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca.

A partir d'aquestes finalitats bàsiques treballa dues línies paral•leles:

Una línia científica, que pretén oferir un espai per a l'estudi filològic i l'alcoverisme a través del Bolletí de la Institució Pública Antoni M. Alcover, del Premi Ciutat de Manacor d'Assaig Antoni M. Alcover, etc.

Una línia divulgativa, que vol acostar al públic general la figura d'Antoni M. Alcover, la cultura popular i, especialment, les rondalles.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444