capsalera6

La Institució Pública Antoni M. Alcover, per tal d'involucrar el poble en la vida cultural de l'entitat i acostar-hi la figura de Mn. Alcover, les rondalles i la cultura popular, ha acordat crear l'associació Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover. Aquesta té el domicili a Manacor, a la seu de la Institució, al carrer del Pare Andreu Fernàndez, 12.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444