capsalera


La Institució Pública Antoni M. Alcover és una entitat sense ànim de lucre que té com un dels principals objectius la reunió, la conservació i l'aprofitament científic del llegat d'Antoni M. Alcover. Per això, són nombroses les persones i entitats que ens han fet donació de materials diversos relacionats amb la figura d'Antoni M. Alcover. Des de la Institució agraïm totes aquestes iniciatives que ens ajuden a posar a l'abast dels investigadors i de les persones interessades el màxim possible de materials alcoverians.

Persona/Entitat

Donació

Data

Imatge

Sra. Catalina Mesquida i Sr. Gabriel Genovart

Fulletons diversos i fascicles del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana

Desembre 2004

Anterior al Bolletí

Mn. Jaume Serra

Llibres i fascicles

Juliol del 2005

Bolletí 3

COFUC

Lot de llibres i material de rondalles

Octubre 2005

Bolletí 4

Sr. Norbert Bauçà

Llibres i fotografies

Gener 2006

Bolletí 5

Gràfiques miramar

Linotípia

Juliol 2005

Bolletí 5

Josep M. Fuster

Llibre manuscrit

Gener 2006

Bolletí 5

Col·legi Sant Vicent de Paül de Manacor

Toms de Rondalles i gegants

Octubre 2006

Bolletí 8

Mn. Jaume Cabrer, Canonge de la Seu de Mallorca

Vestit de canonge similar al d’Antoni M. Alcover

Gener 2007

Bolletí 9

Albert Carvajal, Antoni Gomila i Joan Lliteres

Bolletí del Diccionari  i altres materials

Gener 2007

Bolletí 9

Mateu Llodrà

Vitrina, un expositor de vidre, dues pissarres i diversos lots de llibres, auques i materials escrits

Octubre 2008

Bolletí 16

Sr. Josep Aguiló

Exemplars del setmanari La Aurora

Juliol 2009

Bolletí 19

Sr. Gabriel Frederic Fuster Pelegrí

Exemplars de la revista Studia i Miscelánea Balear  i una carta de Mn. Antoni M. Alcover a Mn. Joan Aguiló

Octubre 2009

Bolletí 20

Sr. Vicenç Jasso i la Sra. Catalina Torrens

Un lot de llibres i fulletons diversos de temàtica alcoveriana i rondallística

Gener 2010

Bolletí 21

Direcció General de Política Lingüística

Exposició del 1r Congrés Internacional de la llengua catalana

Abril del 2010

Bolletí 22

Mn. Jaume Serra

Cartes, Bolletins del Diccionari de la Llengua Catalana i una sèrie de llibres

Juliol 2011

Bolletí 27

Sr. Miquel Font Poquet

Dues calaixeres tipogràfiques

Juliol 2011

Bolletí 27

Sra. Antònia Riera Alcover

Tinter d'Antoni M. Alcover

Juliol 2011

Bolletí 27

Sr. Joan Riera Bordoi

Llibre Conducta política que s'imposa avuy a n-els Catòlichs

Juliol 2011

Bolletí 27

Sr. Pere Lacomba

Il·lustració

Juliol 2011

Bolletí 27

Mn. Jaume Serra

Dos toms del Diccionari i conjunt de cartes d'Alcover

Setembre 2011

 

Sra. Rosa Planas

Llibre El tema de la fam a les rondalles de Mn. Alcover

Octubre 2011

 

Sra. M. Magdalena Gelabert

Llibre N'Arnau

Novembre 2011

 

Sr. Gabriel F. Fuster

Miscelanea Balear i revista Studia

Novembre 2011

 

Sr. Norbert Bauçà

Dibuix d'Alcover i llibre Vida abreviada de Ramon Llull

Novembre 2011

 

Escola Municipal de Mallorquí

Llibre Els dibuixos de B. Moll

Novembre 2011

 

Sra. Aina Moll

Llibre Francesc de B. Moll, la fidelitat tossuda

Novembre 2011

 

Sr. Joan M. Riera

Llibre Aigoforts i rondalles

Març 2012

 

Sr. Miquel Jaume Campaner

Llibre La delegació mallorquina de l'associació protectora de l'ensenyança catalana

Maig 2012

 

Sr. Mateu Llodrà

Lot de llibres

Febrer 2013

 

Institut d'Estudis Eivissencs

Material de Marià Villangómez

Febrer 2013

 

Gabinet d'Onomàstica de les Illes Balears

Llibres Jornada d'Antroponímia i Toponímia i altres

Maig 2013

 

Sr. Josep Temporal

Llibre Rondaies mallorquines d'en Jordi des Recó

Juliol 2013

 

Sr. Gabriel Barceló

Llibre Epistolari familiar (1896 - 1931)

Octubre 2013

 

Mn. Jaume Serra

Còpia literal de cartes de Mossèn Alcover

   

Sra. Antònia Riera

Lot de cartes

   

Mn. Mateu Amorós

Carta, postal i fotografies vinculades a Alcover

Febrer 2014

 

Sra. Francesca Pocoví

Permís de casament emès per Alcover

Abril 2014

 

Mn. Llorenç Bonnín

Cèdules lexicogràfiques, Normes ortogràfiques, Lletra de convit, Bolletins, etc.

Juny 2014

 

Grup d'Estudis Etnopoètics

Llibre Literatura oral i educació

Novembre 2014

 

Catalina Pierola

Dietari de l'eixida d'Antoni M. Alcover a Alemánia y altres nacions l'Any del Senyor 1907

Novembre 2014

 

M. Magdalena Gelabert

Som Miquel Clar, Pvre. Epistolari amb Mn. Alcover, amb altres personatges destacats de la seva època i papers personals (2014)

Desembre 2014

 

M. Pilar Pera

Vuit rondalles mallorquines d'Antoni M. Alcover, català-japonès (2012)

Desembre 2014

 

Pere Jaume

Mareperles i ovaladors/ Maniobra de Perejaume (2014)

Gener 2015

 

Institut d'Estudis Eivissencs

Audioantologia M. Villangómez Llobet (2014)

   

Institut d'Estudis Eivissencs

Pitiús 2015. Almanac per a Eivissa i Formentera

Gener 2015

 

Institut d'Estudis Eivissencs

Els lligams del carnisser

Maig 2015

 

Jaume Serra

D. Antonio M. Alcover. Algunos datos para su biografía (1911)

Març 2015

 

Joan Riera Bordoy

Märchen aus Mallorca (1945)

Juny 2015

 

Josep Temporal

Qüestions de llengua y literatura catalana

Juny 2015

 

Joan Bibiloni

Material divers sobre rondalles, públic infantil

Gener 2015

 

Joan Miquel Riera

Retrat de Mossèn Alcover (1962)

Juny 2015

 

Joan Miquel Riera

42 cèdul·les lexicogràfiques

Setembre 2015

 

Antònia Riera Alcover

Manuscrits sobre les obres pies de la família Alcover (1900-1932)

01/10/15

 

Guillem Sales

Fotografies del gegantó d'Antoni M. Alcover

Febrer 2016

 

Josep Temporal

Sa mitja faveta, rondalla-codolada d'En Jordi des Recó

Març 2016

 

Joan Estelrich

Estudis Baleàrics 72/73: Centenari de Francesc de Borja Moll (1903-2003)

Març 2016

 

Joan Estelrich

Estudis Baleàrics 82/83: MCMVI- MMVI Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana

Març 2016

 

Joan Riera

Iniciación a las "Rondaies mallorquines" de Mossèn Alcover

01/04/16

 
 

La recerca folklòrica: persones i institucions

Juny 2016

 

Pilar Arnau i Sagarra

Josep M. Llompart. Selecció de pròlegs. Volum I

01/04/16

 

Pilar Arnau i Sagarra

Josep M. Llompart. Selecció de pròlegs. Volum II

01/04/16

 

Ajuntament de Santanyí

I Jornades d'estudis locals de Santanyí. Santanyí: llengua, terres i gent

Agost 2016

 

Ajuntament de Santanyí

Noticiari de Santanyí

Agost 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Sense esdeveniments
aculturals inici_color2 inici_color3
inici_color4 inici_color5 inici_color6

logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444